Nacka Gymnasium

plats: Nacka

beställare: Topia Landskapsarkitekter

uppdrag: förslag på yttre gestaltning av skolentré och skolgård