Baltic Sea Science Center

Invigning 11 April 2019. En dag vi sett fram emot. Prinsessan Viktoria höll invigningstal. Härligt att se ett så stort engagemang för Östersjön och miljöfrågor. Därefter välkomnades alla ned under ytan och en rundtur i huset.

Baltic Sea Science Center

Pågående bygge i vintersol.

Fiskarna börjar acklimatisera sig i akvarierna.

Det börjar närma sig….

12:e April öppnar BSSC för publik.

Fritidshus Västerholmen

Nytt uppdrag nybyggnad av fritidshus på skärgårdsö.

Villa W

Nytt uppdrag. Skiss till ny villa på naturtomt, ”talludden” ut i fältet.

Baltic Sea Science Center färdigprojekterat och nu under byggnation. Beräkans vara färdigt våren 2019.

Bastubygge på Krokholmen

Baltic Sea Science Center – Östersjön på Skansen

Tillsammans med Topia landskapsarkitekter har KAWA tagit fram en programskiss för en Kunskapsportal för Östersjön på Skansen på Djurgården. BalticSea2020 är medfinansiär och möjliggör förverkligande av projektet. Arbete med fördjupad programskiss är i nu gång.

Skiss till nytt fritidshus på Krokholmen i Stockholms skärgård klar. I samarbete med WR arkitektstudio

Tillsammans med Arkitektstudio Widjedal Racki ritar KAWA  en ny villa på klipptomt på Fågelbrolandet utanför Stockholm.

Första etappen av totalombyggnad av villa på Lidingö har påbörjats.

Stommen är rest på tillbyggnad av fritidshus på Oxö i Stockholms skärgård.

Click here to add your own text