Baltic Sea Science Center – BSSC

plats: Skansen, Djurgården, Stockholm

beställare: Stiftelsen Skansen, Sh bygg

uppdrag:  Skiss, Programhandling, Ramhandling, Systemhandling och Bygghandling

status: invigning 11 April 2019

team KAWA: Katarina Wahlström (ansvarig/handläggande arkitekt), Ulrica Ericsson, Rolf Petterson, Emelie Holmberg, Jonatan Blomgren (Aperto), Martin Kjernulf (Aperto), Maj-Britt Rolén (Tillgängligsbyrån), Simon Edwinsson, Johan Ekebergh (LN akustik)

landskap: Topia landskapsarkitekter

På uppdrag av Stiftelsen Skansen arbetade KAWA tillsammans med Topia landskapsarkitekter fram en programskiss för en kunskapsportal om Östersjön på Skansen våren 2014. Med denna som underlag gick Baltic Sea 2020 in som finansiär och projektet har vidare kunnat projekterats och realiseras. Bygget blev klart under vårvintern 2019 och öppnade i April samma år. Kunskapscentret  innehåller utställningar, akvarier och rum för pedagogisk verksamhet med bla biologilab och ett cinematek. Baltic Sea Science Center – BSSC ska visa fram Östersjöregionens flora, fauna och kultur. Visa på hur vi bör värna om dess olika kvaliteter och dess särart. Samtidigt visas viktiga problemområden upp för att få en ökad förståelse hur Östersjön mår och vad som måste göras för att förbättra och bibehålla livet i Östersjön.

yta: ca 2000 kvm

http://www.skansen.se/sv/baltic-sea-science-center

https://www.dn.se/sthlm/skansen-djupdyker-i-ostersjon-i-ny-miljonsatsning/

https://via.tt.se/pressmeddelande/holger-bloms-sjolejonterrass-blir-baltic-sea-science-center?publisherId=303403&releaseId=3251771