Baltic Sea Science Center – BSSC

plats: Skansen, Djurgården, Stockholm

beställare: Stiftelsen Skansen, Sh bygg

uppdrag:  Skiss, programhandling, ramhandling, systemhandling och Bygghandling

status: pågående bygge, beräknas klart våren 2019

team KAWA: Katarina Wahlström (ansvarig/handläggande arkitekt), Ulrica Ericsson, Rolf Petterson, Jonatan Blomgren (Aperto), Martin Kjernulf (Aperto), Maj-Britt Rolén (Tillgängligsbyrån), Simon Edwinsson, Johan Ekebergh (LN akustik)

landskap: Topia landskapsarkitekter

På uppdrag av Stiftelsen Skansen har KAWA tillsammans med Topia landskapsarkitekter tagit fram en programskiss för en kunskapsportal om Östersjön på Skansen. Med denna programskiss som underlag gick Baltic Sea 2020 in som finansiär och projektet har vidare kunnat projekterats och nu realiseras med pågående bygge.  Anläggning kommer att innehålla utställningar, akvarier och rum för pedagogisk verksamhet med bla biologilab och ett cinematek. Baltic Sea Science Center – BSSC ska visa fram Östersjöregionens flora och fauna och visa på hur vi bör värna om dess olika kvaliteter och dess särart. Samtidigt visas viktiga problemområden upp för en ökad förståelse hur Östersjön mår och vad som måste göras för att förbättra och bibehålla livet i Östersjön.