Nationalpark på Gotland

Tillsammans med Topia landskapsarkitekter har KAWA fått i uppdrag att identifiera och gestalta entréplatser för den blivande nationalparken på norra Gotland. Nationsparken som blir sveriges 31:a förväntas invigas år 2025.

Länsstyrelsens beskrivning av området: Bästeträsk med omgivningar är ett fantastiskt område som består av en mosaik av alvarmarker, karsthällar, våtmarker, kust, sjöar och gamla skogar.

Villa V

Längs en slingrande grusväg nära hamnviken på Gotland ligger Villa V. KAWA kom förbi i somras och kunde se att fasaderna nu fått fin patina. Projektet har utförts i samarbete med Martina Eriksson.

Fritidshus Västerholmen

På en ö i stockholms skärgård, uppe på en bergknalle med utsikt över viken, ligger nu fritidshuset inbäddat med skogen i ryggen. Loftet skapar plats för gäster i det lilla fritidshuset som nu är inflyttat.

Kv Hamnen

Helgpromenad längs Bällstaån och förbi Kv Hamnen som nu stått klart i 10 år. Vinst i parallellt uppdrag för Riksbyggen 2003. Då tillsammans med Roger, Petter och Lea och Emma (landskap).

Villa Vågaskär

Pågående uppdrag. Dokumentation och status för underhållsplan för att tillvarata den gamla fastighetens byggnadsvärden. Förslag på åtgärder för varsam ombyggnad och renovering.

Lägenhetsombyggnad Luxgatan

I fastigheten från 1930-talet har två lägenheter slagits ihop på 1980-talet och är i stort renoveringsbehov. Ny ägare önskar totalrenovera och bygga om lägenheten. Med tillvaratagande av byggnadens ursprungliga plan och kvaliteter återskapas en ljus och öppen lägenhet med strålande utsikt över Mariebergsfjärden.

Atelje Grubbens

Kombinerad ateljé och bostad kompletterad med rum på övre plan med indirekt dagsljus. På kvällen lyser rummen som lyktor till ateljérummet.

Baltic Sea Science Center på Skansen är nominerat till årets Stockholmsbyggnad 2020!

Juryns kommentar:

”Ett fint tillägg genom en sammanhållen arkitektur med rena ytor. Det är glädjande med ett spännande, modernt uttryck i denna miljö där alla tider finns representerade”

Vi är förstås väldigt glada och stolta för nomineringen! Och extra roligt med den fantastiska verksamheten på centret av pedagoger och marinbiologer som förmedlar sin kunskap om livet i vårt Östersjön.

Byggnaden invigdes i April 2019. Beställare är Stiftelsen Skansen och byggdes av Sh bygg. Huvudfinansiär Baltic Sea 2020. Landskapsarkitekt: Topia Landskapsarkitekter

Mer om projektet här:

https://kawa.se/kunskapsportal-for-ostersjon/

https://www.skansen.se/sv/baltic-sea-science-center

http://balticsea2020.org/pressrum/799-baltic-sea-science-center-pa-skansen-nominerad-i-arets-stockholmsbyggnad

Fint reportage om Baltic Sea Science Center på Skansen i senaste numret av Tidskriften Betong.

Läs hela artikeln på www.betong.se

https://betong.prenly.com/1387/Tidskriften-Betong/277363/2020-02-04/r

Se presentationen av projektet Baltic Sea Science Center på Betonggalan 2019.

Bastu Krokholmen

Bastu med denna magiska utsikt färdigställd

Tack Svensk Betong för priset Helgjutet 2019!

Vi är både stolta och glada att Baltic Sea Science Center uppmärksammas också utifrån dess arkitektur. Byggnaden med sin verksamhet har en betydelsefull uppgift – att bidra med kunskap om Östersjöns liv, miljö och fortlevnad. Också som en del i den globala klimatkampen!

Många är de som varit delaktiga i projektets olika skeden, där Topia landskapsarkitekter varit en samarbetspartner genom hela processen. Tack för förtroendet från Stiftelsen Skansen och byggentreprenören Sh-bygg och det givande samarbete som varit genom projektet. Sist men inte minst tack Stiftelsen Baltic Sea 2020 som steg in som huvudfinansiär och gjorde projektet möjligt att förverkliga.

Spiran

Lägenheter nu ute till försäljning. Ombyggnad av jugendfastighet i Solna som varit kontoriserad och förvanskad har nu åter byggts om till bostäder. I samarbete med SÅ arkitekter.

KAWA är med!

Villa W

Nybyggnad av villa på tallbevuxen ”udde” ut i fältet. Bygglov nu färdigt.

Baltic Sea Science Center

Invigning 12 April 2019. Efter invigningstal av huvudfinansiär Baltic Sea 2020´s grundare Björn Carlson och kronprinsessan Viktoria var det dax att välkomna alla ned under ytan.

Baltic Sea Science Center, Skansen

Nu är projekteringen klar och Baltic Sea Science Center växer fram på Skansen. KAWA har i ett nära samarbete med Topia landskapsarkitekter, från första programskiss till färdiga bygghandlingar, arbetat med att designa ett kunskapscenter för Östersjön på Skansen. Ett spännande projekt med ett intressant och viktigt innehåll som vuxit fram tillsammans med Skansen, Östersjöcentrum, SLU och Stiftelsen Baltic Sea 2020.  Projektet har genomförts som en samverkansentreprenad mellan Skansen och Sh-bygg.

läs mer om Baltic Sea Science Center på Skansens websida och artikel i DN

Villa Höken

Om- och tillbyggnad av villa i Sundbyberg. Bygglov klart.

Baltic Sea Science Center

Pågående bygge i vintersol.

Fiskarna börjar acklimatisera sig i akvarierna.

Det börjar närma sig….

12:e April öppnar BSSC för publik.

Fritidshus Västerholmen

Nytt uppdrag nybyggnad av fritidshus på skärgårdsö.

DN 20 januari 2018,

Artikel om Baltic Sea Science Center som håller på att byggas på Skansen.

Villa W

Nytt uppdrag. Skiss till ny villa på naturtomt, ”talludden” ut i fältet.

Bastubygge på Krokholmen

Baltic Sea Science Center – Östersjön på Skansen artikel i DN idag (mars 2015)

Baltic Sea Science Center – Östersjön på Skansen artikel i DN idag (mars 2015)

Skiss till nytt fritidshus på Krokholmen i Stockholms skärgård klar. I samarbete med WR arkitektstudio

Baltic Sea Science Center – Östersjön på Skansen

Tillsammans med Topia landskapsarkitekter har KAWA tagit fram en programskiss för en Kunskapsportal för Östersjön på Skansen på Djurgården. BalticSea2020 är medfinansiär och möjliggör förverkligande av projektet. Arbete med fördjupad programskiss är i nu gång.

Tillsammans med Arkitektstudio Widjedal Racki ritar KAWA  en ny villa på klipptomt på Fågelbrolandet utanför Stockholm.

Första etappen av totalombyggnad av villa på Lidingö har påbörjats.

Ombyggnad och renovering av lägenhet Karlavägen, Stockholm

Uppdrag att från skiss till bygghandling genomföra en varsam ombyggnad och totalrenovering av en  lägenhet med fin potential. Efter ombyggnad av kök skapades bla ett yttre förråd med ingång via den gamla köksentrén, vilket uppskattades av beställaren som var ägare till hästar och utnyttjade yttre förråd som hästgarderob.

Fritidshus Oxö

Stommen är rest på om- och tillbyggnad av fritidshus på Oxö i Stockholms skärgård.

Konkret Vision

Utvecklingsprojektet Konkret Vision med framtaget byggsystem och exempel på tillämpning i en flexibelt passivhusvilla i betong. Slutrapport nu inlämnad.

Kv Hamnen

1:a pris i parallellt uppdrag för Riksbyggen. I samarbete med R.Larsson, P. Kärnekull, L Ewerman och Emma Wirén (landskap)