KAWA arkitektur grundades 2003 och drivs av Katarina Wahlström arkitekt SAR/MSA.

Vi arbetar i gränslandet mellan landskapsarkitektur, arkitektur och inredning. Det viktiga är inte vilken typ av uppdrag men den relation och det samarbete som kan skapas med en ambitiös beställare. Med en noggrann analys av platsen och en lyhörd dialog med beställaren formulerar vi uppdragets specifika förutsättningar och potential. En bas i processen för att ta fram ett arkitektoniskt svar för varje uppgift.

Vi driver också egna utvecklingsprojekt för att undersöka saker vi brinner för och vill skaffa oss mer kunskap om. Ett arbetssätt där vi ser möjligheter att själva initiera projekt för intressanta beställare.

Vårt mål i varje projekt är skapa arkitektur utifrån ett ekonomiskt och hållbart perspektiv där beställaren får ut mest möjligt utifrån uppdragets specifika förutsättningar. Det innebär bl a att vi för både nybyggnad och ombyggnad alltid börjar varje projekt med en noggrann analys av den befintlig situationen. Utifrån givna förutsättningar lyfter vi fram befintliga kvaliteter i både bebyggelse och landskap, där vi  gärna återanvänder och transformerar det redan existerande. Vi strävar i varje projekt att uppnå flexibla och hållbara lösningar med miljövänliga material som klarar förändringar och tillägg över tid.

Katarina Wahlström, arkitekt SAR/MSA
Utbildad vid Bergen Arkitekthögskola, KTH Arkitektur, Stockholm och Post-graduate KKH Arkitektur 2003, Stockolm. Tidigare anställd på arkitektkontor i Stockholm och i Schweiz sedan 1986. Under perioder även verksam som lärare och gästkritiker på KTH-Arkitekturskolan.