ALBYPARKEN, BOTKYRKA KOMMUN

plats: Alby

beställare: Botkyrka Kommun

arkitekt/landskapsarkitekt: KAWA arkitektur/Topia landskapsarkitekter

färdigställt: 2010

Uppdraget omfattar programarbete och projektering för upprustning av stadsdelspark i Alby, Botkyrka Kommun. Topia landskapsarkitekter ansvarade här för landskap och KAWA arkitektur för en ny typologi av lekhus. Parken som ligger mellan storskalig 70-talsbebyggelse var mycket sliten och kändes för många otrygg att röra sig igenom och vistas på. Tillsammans med Botkyrka Kommun, ljusdesign Olsson & Linder och en testpanel bestående av unga tjejer från området anordnadeen belysnings-workshop med trygghet i fokus. Belysningsidéerna kunde förverkligas genom bidrag från Boverket för just trygghetskapande ändamål.

Den nya Albyparken ska vara en park för alla med varierande lek och vistelseytor för alla åldrar. I gestaltningen av parken lades en grundstruktur med stråk av olika karaktär. Grusvägar, betongstigar och bryggor fungerar simultant med olika mötet dem emellan. Den nya typen av lekhus fungerar som en installation på platsen. Byggda dynamiska strukturer med inbördes formgemenskap, men som med riktning, olika öppningar och möten med sin nära omgivning får sitt unika uttryck. En ny skala tillförs platsen som ger storlekskontrast. Strukturerna tar in den omgivande statiska bebyggelsen och förstärker dess färgkomponenter i strukturernas öppna inre rum. Färgen läcker ut på platsen när det artificiella ljuset tar över på kvällen.