ATELJÉ GRUBBENS

Beställare: Privat

Ort: Stockholm

Uppdragsansvarig: Katarina Wahlström, ansvarig/handläggande arkitekt

Omfattning: Ombyggnad av ateljé och bostad

År: 2018 –