Kv Hamnen

plats: Sundbyberg

beställare: Riksbyggen

kategori: bostäder

uppdrag: inbjuden tävling 1:a pris 2004, programhandling, systemhandling

team: Katarina Wahlström, Roger Larsson, Petter Kärnekull o Lea Ewerman. Emma Wirén (landskap)

status: färdigställt 2013

På en fd industritomt invid Bälstaviken skapas ca 170 lägenheter nya lägenheter. Tomten har goda förutsättningar till bra boendekvaliteter men är bullerutsatt. Veckade huskroppar skapar tysta fasadlägen för lägenheterna med bibehållen öppenhet mellan Hamngatan och årummet. De offentliga ytorna ges olika karaktärer och förstärker på olika sätt områdets kontakt med Sundbyberg och stadsdelens kontakt med vattnet.