Djurgårdstorget

plats: Djurgårdsslätten, Stockholm

beställare: Stiftelsen Skansen/Djurgårdsförvaltningen

uppdrag: skiss (tillsammans med Topia landskapsarkitekter)

status: under utredning

bilder: Topia

Skiss på omgestaltning av område på Djurgårdsslätten framför Cirkus och Skansens huvudentré. Topia landskapsarkitekter hade redan gjort en förstudie och KAWA blev inkopplad i arbetet med en fördjupad skiss där det också fanns en servicebyggnad med i programmet. En servicebyggnad innehållande infocenter, publikt handikappanpassat wc, biljettförsäljning och väntplats för buss. Gestaltningsförslaget för platsen föreslår en indelning av ytan i tre olika torgytor med olika karaktär. Cirkusplatsen framför Cirkus, Salutorget framför Skansenbutiken och Entrétorget framför Skansens huvudentré. Servicebyggnaden i form av en lång smal transparent byggnad med utskjutande takkonstruktion angränsar till buss och spårvagnens tänkta vändplats. KAWA underkonsult till Topia landskapsarkitekter