Djurgårdstorget

plats: Djurgårdsslätten, Stockholm

beställare: Stiftelsen Skansen/Djurgårdsförvaltningen

uppdrag: skiss (tillsammans med Topia landskapsarkitekter)

status: under utredning

bilder: Topia