FJÄLLHUS BYGGKONCEPT

Fjällhuset är framtaget utifrån ett flexibelt byggkoncept med genuina material, massivträ och betong. Olika hus kan byggas kring en förtillverkad våtrumskärna, som också utgör husets fundament. Det ger ett kostnadseffektivt byggande med hög kvalitet och kortare byggtid. Beställarens behov och den specifika tomtens förutsättningar utgör grunden för design av varje unikt hus.

Modellhuset utgår från höga krav på funktionalitet och yta för umgänge liksom möjlighet till avskildhet, då många personer ofta vistas på en liten yta. Huset kan efterhand byggas ut med en studio, uteplats med utekök, bastuavdelning eller garage på entréplanet. Våtrumskärnan är förberedd med installationer för att kunna inredas i två plan.

Kärnan kan förtillverkas som en färdig enhet på fabrik komplett med kök, wc, dusch, bastu och öppen spis (kamin) samt teknik och alla installationer. Kärnan gjuts i betong som utgör färdigt ytskikt i såväl våtrum som i kärnans väggar mot övriga rum. Husets grund utgörs av en förstärkt kärna innehållande kallförråd (som kan inredas till våtrum). Stomme och interiör-väggar utgörs av massivträvägg där de konstruktiva möjligheterna och den värmelagrande förmågan liksom träets estetiska kvaliteter utnyttjas. Välisolerat klimatskal med yttre klädning av träpanel eller board.