Fritidshus Fågelbro

plats: Värmdö Kommun

beställare: privat

uppdrag: skiss, bygglov och förfrågningsunderlag (tillsammans med WRark)

status: beviljat bygglov

situationsplan med entré

entréplan

bostadsplan