Click here to add your own text

Fritidshus Fågelbro

plats: Värmdö Kommun

beställare: privat

uppdrag: skiss och bygglov för nytt fritidshus (tillsammans med WRark)

status: beviljat bygglov

situationsplan med entré

entréplan

bostadsplan