Fritidshus Krokholmen

plats: Krokholmen, Stockholms skärgård

beställare: privat

uppdrag: skiss och bygglov till nybyggnad fritidshus o bastu

status: etapp 1 bastun uppförd