Fritidshus Oxö

plats: Oxö, Värmdö Kommun

beställare: privat

uppdrag: skiss och bygglov till- och ombyggnad

status: färdigställt 2014

Fritidshuset på en stor sydvästvänd och sluttande tomt med många vackra gamla ekar var i behov av omfattande renoveringar när beställaren köpte fastigheten. Önskemål fanns att i samband med renoveringen av huset skapa fler sovrum och större vistelseyta i huset. Uppdraget innebar att ta fram ett helhetskoncept för utnyttjandet av husets och tomtens potential efter att tillsammans med beställaren arbetat fram ett program. Förslaget innebar en omdisposition av rum i befintliga huset där bl a flytt av befintlig trappa frigjorde yta till ett nytt sovrum. En tillbyggnad med ny entré med större hall och ny wc samt några steg ned ett angränsande allrum, öppet till nock, ger större yta för samvaro. Det öppna loftet i nybyggnaden skapar en extra yta för barnen eller övernattande gäster. Med tillvaratagande av 1930-tals husets karaktär och med en enkel tillbyggnad har huset anpassats till nya behov.