Fritidshus Trouville

plats: Sandhamn, Värmdö kommun

beställare: privat

uppdrag: skiss till bygghandling tillbyggnad av fritidshus

status: färdigställt