Scenografens hus

plats: Vik, Simrishamns kommun

kategori: Om- och tillbyggnad av Viks gamla skola till parhus

beställare: privat

uppdrag: skiss, bygglov och bygghandling

status: färdigställt 2012

Den gamla tegelbyggnaden som byggdes som skolhus har från mitten av 1900-talet byggts om med stora förändringar i fasaden där bl a fönster bytts ut. Den fd lärarbostaden har på senare år använts som fritidsbostad och den gamla skolsalen har nyttjats som äppellager. Byggnaden var i stort behov av renovering när vår beställare köpte huset.

Uppdraget har bestått i att analysera huset och ta fram dess ursprungliga kvaliteter, vilka tagits tillvara i ombyggnaden. Exteriört har fasadernas gamla uttryck återskapats genom utbyte av alla fönster. Interiört har huset fått en helt ny plan där byggnaden anpassats efter beställarens önskemål att använda huset som ett parhus i två plan. Skolsalen med vackra proportioner bibehölls och gav inspiration till det öppna sociala rummet även i den andra lägenheten. Vinden inreds med allrum, sovrum och bad.