43:11 KTH

plats: KTH, Stockholm

beställare: Akademiska hus

kategori: skola

uppdrag: Nybyggnad och inredning av studentkantin i befintligt hus

team: tillsammans med Roger Larsson

status: färdigställt 2004

Ombyggnad av lokal för nytt uppehållsrum för studenter. Ny platsbyggd inredning för tillagningskök och återvinningssortering.