Baltic Sea Science Center – BSSC

plats: Skansen, Djurgården, Stockholm

beställare: Stiftelsen Skansen, Sh bygg

uppdrag:  Skiss, Programhandling, Ramhandling, Systemhandling och Bygghandling

status: invigning 11 April 2019

team KAWA: Katarina Wahlström (ansvarig/handläggande arkitekt), Rolf Petterson, Ulrica Ericsson, Jonatan Blomgren (Aperto), Martin Kjernulf (Aperto), Åsa Flodkvist (Bk beräkningskonsulter) Maj-Britt Rolén (Tillgängligsbyrån), Simon Edwinsson, Johan Ekebergh (LN akustik)

landskap: Topia landskapsarkitekter

På uppdrag av Stiftelsen Skansen utarbetade KAWA tillsammans med Topia landskapsarkitekter våren 2014 fram en programskiss för en kunskapsportal om Östersjön på Skansen. Med denna programskiss som underlag gick Baltic Sea 2020 in som finansiär och projektet har vidare kunnat projekterats och realiseras. KAWA har varit ansvarig arkitekt och drivit projektet genom alla skeden, från skiss till färdig bygghandling. Bygget blev klart under vårvintern 2019 och öppnade i April samma år. Kunskapscentret  innehåller utställningar, akvarier och rum för pedagogisk verksamhet med bla biologilab och ett cinematek. Baltic Sea Science Center – BSSC  visar fram Östersjöregionens flora, fauna och kultur. Utställningar med olika teman visar på  hur vi bör värna om dess olika kvaliteter och dess särart. Samtidigt visas viktiga problemområden upp för att få en ökad förståelse för hur Östersjön mår och vad som måste göras för att förbättra och bibehålla livet i Östersjön. Kunskapsinnehållet är ett samarbete med forskare från bla Östersjöcentrum och SLU.

Baltic Sea Science Center är belägen på en infilltomt, där tidigare sjölejonterrassen låg, på nedre Solliden och är en del av parkanläggningen som Holger Blom ritade på 1960-talet. Byggnaden ligger i suterräng och innehåller 5 olika nivåer, varav en under mark. På en relativt liten tomt har en byggnad med ett komplext och teknikintensivt program utformats som ett tredimensionellt pussel där byggnaden ansluter till omgivande platser på tre plan. Materialen bygger vidare på den tidigare anläggningens platsgjutna betong med tillägg av uppglasade ytor och två upplyfta trävolymer, med fasad av obehandlad kärnfuru som får gråna över tid.

yta: ca 2000 kvm

http://www.skansen.se/sv/baltic-sea-science-center

https://www.dn.se/sthlm/skansen-djupdyker-i-ostersjon-i-ny-miljonsatsning/

https://via.tt.se/pressmeddelande/holger-bloms-sjolejonterrass-blir-baltic-sea-science-center?publisherId=303403&releaseId=3251771

https://www.facebook.com/skansen/videos/857456594589827/

http://www.skansen.se/sv/r%C3%B6ster-om-%C3%B6stersj%C3%B6n-katarina-wahlstr%C3%B6m#.XLAfdVTpiB4.mailto