Albyparken lekhus

Utformning av ny typ av lekhus i samband med totalombyggnad av lekpark i Alby.

Uppdrag tillsammans med Topia landskapsarkitekter.

Nacka gymnasium

Omgestaltning av yttre miljö och förslag på ny entré.

Uppdrag tillsammans med Topia landskapsarkitekter.