Nacka Gymnasium

plats: Nacka

beställare: Nacka Gymnasium/Topia Landskapsarkitekter

uppdrag: förslag på yttre gestaltning av skolentré och skolgård

KAWA och Topia landskapsarkitekter har i samarbete tagit fram ett gestaltningsförslag för att förbättra Nackagymnasiums gård. Fokus har lagts vid entréer och gårdsmiljö närmast huvudentrén för att skapa en modern, välkomnande och spännande utomhusmiljö med plats för många aktiviteter. Målet var att bidra till en stimulerande utbildningsmiljö och stärka Nacka gymnasiums varumärke. Gården ska kunna användas för utomhusundervisning, grupparbeten, sportaktivitet, samlingar, scenframträdanden likväl som att bara hänga utomhus, samtala och umgås. Gården ska locka till utevistelse på raster och ge utrymme för olika pedagogiska initiativ. En lekfull markgrafik läggs ovanpå asfalten för att betona vägen in mot entrén och förtydliga platsen. Ett generöst, lätt och elegant utomhustak ersätter det gamla vid entrén som ger grafisk skuggverkan genom glaset under dagtid och möjlighet till ljusvariationer under den mörka delen av dygnet.