Scenografens hus

Ombyggnad av Viks gamla skola till parhus.

Den gamla tegelbyggnaden som byggdes som skolhus har från mitten av 1900-talet byggts om med stora förändringar i fasaden där bl a fönster bytts ut. Den fd lärarbostaden har på senare år använts som fritidsbostad och den gamla skolsalen har nyttjats som äppellager. Byggnaden var i stort behov av renovering när vår beställare köpte huset.

Uppdraget har bestått i att analysera huset och ta fram dess ursprungliga kvaliteter, vilka tagits tillvara i ombyggnaden. Exteriört har fasadernas gamla uttryck återskapats genom utbyte av alla fönster och kompletterats med nya. Interiört har huset fått en helt ny plan där byggnaden anpassats efter beställarens önskemål att använda huset som ett parhus i två plan. Skolsalen med vackra proportioner bibehölls och gav inspiration till det öppna sociala rum i båda bostäderna. Vinden inreddes med mer privata delar, allrum, sovrum och bad.

Fjällhus byggkoncept

Fjällhuset har designats utifrån ett flexibelt byggkoncept utvecklat på KAWA. Ett byggkoncept med genuina material; massivträ och betong. Olika hus kan byggas kring en förtillverkad våtrumskärna, som också utgör husets fundament. Det ger ett kostnadseffektivt byggande med hög kvalitet och kortare byggtid. Beställarens behov och den specifika tomtens förutsättningar utgör grunden för design av varje unikt hus.

Koncepthuset utgår från höga krav på funktionalitet och yta för umgänge liksom möjlighet till avskildhet, då många personer ofta vistas på en liten yta. Huset kan efterhand byggas ut med en studio, uteplats med utekök, bastuavdelning eller garage på entréplanet. Våtrumskärnan är förberedd med installationer för att kunna inredas i två plan.

Kärnan kan förtillverkas som en färdig enhet på fabrik komplett med kök, wc, dusch, bastu och öppen spis (kamin) samt teknik och alla installationer. Kärnan gjuts i betong som utgör färdigt ytskikt i såväl våtrum som i kärnans väggar mot övriga rum. Husets grund utgörs av en förstärkt kärna innehållande kallförråd (som kan inredas till våtrum). Stomme och interiör-väggar utgörs av massivträ där de konstruktiva möjligheterna och den värmelagrande förmågan liksom träets estetiska kvaliteter utnyttjas. Välisolerat klimatskal med yttre klädning av träpanel eller board.

Villa B

Passivhus i betong

Villa B är ett passivhus framtaget som ett byggkoncept och ett exempel på användning av Produkt Kärnan. En betongvilla i två plan med en total boyta på 188 kvm. Huset är designat för en fiktiv tomt på ca 500 kvm belägen i ett tättbebyggt område med ett tredimensionellt utnyttjande av tomten. Den fiktiva beställaren representerar den miljömedvetna familjen i det föränderliga hushållet, som eftersträvar flexibilitet och som önskar en villa som är lätt att förvalta och har låga driftskostnader.

Villa B´s formkoncept utgörs av en samlad kropp, som består av en bostadsvolym med anslutande terrasser och uterum. Ett vindfång i två plan fungerar som klimatsluss mellan entré respektive terrass och uppvärmd bostadsyta. Vindfånget fungerar även som vädringsbalkong (vid uthyrning av ett våningsplan även som utvändig kommunikation till separat entré på ovanvåningen). Villans form utgår ifrån en strävan efter kostnads- och energieffektivitet.

Villan är utvecklad som en tredimensionell del av tomten med uteplatser av varierande karaktär och grad av privathet. På terrasserna med sedumtak har man utsikt och är skyddad från insyn från grannar och gata av omgivande trädkronor.

Projektet är framarbetat på uppdrag av Svenska betongföreningen.

Fritidshus Oxö

Till- och ombyggnad av fritidshus

Ett äldre sommarhus i behov av upprustning där det befintliga husets kvaliteter bevarats men fått en förändrad plan med nytt kök och matplats samt ny disposition med fler sovrum. I en tillbyggnad finns ny entré med wc och ett stort allrum med rymd.

Färdigställt 2014.

Vindsetege Vasastan

Vindsetage Sigtunagatan