SPIRAN NYBYGGNAD AV BOSTÄDER I JUGENDFASTIGHET

Beställare: Privat

Ort: Solna

Omfattning: Skiss till bygghandling i samarbete med SÅ arkitekter

År: 2018 –

Kv Spiran 1, Solna (arkitekt G.H Sandberg och Fredrik Lilljekvist,1909). Ombyggnad, renovering och restaurering av bostadsfastighet i Råsunda. En jugendfastighet med kulturhistoriska värden som efter senare års användning som kontor var ovarsamt ombyggd och hade ett eftersatt underhåll.

Uppdraget innebar återställande och renovering av byggnaden i samband med återskapande av fastigheten till flerbostadshus. Nya våtrum och kök får en tydlig gestalt som visar på ett senare tillägg, där bevarade ursprungliga detaljer får framträda. I samarbete med Sjölund Åkerblom arkitekter (KAWA underkonsult)