T2 Arlanda

plats: Arlanda flygplats, Stockholm

beställare: Swedavia/Tema arkitekter

uppdrag: programskiss till bygghandling för ombyggnad av terminal 2

status: invigt april 2013

Om- och tillbyggnad av terminal 2 för utökad Schengen och non-Schengentrafik. Omfattning ca 6.500 m² (varav ca 1.500 m² nytt bjälklag). Skiss, Förfrågningsunderlag (GE), bygghandling och uppföljning av bygget. Ansvarig för nytt gestaltnings- och färgkoncept för terminalen (ny karaktär, krav på säkerhet, hållbarhet, tillgänglighet och flöden, nya restaurangytor, lounger, butiker och publika wc).

Arbetet innefattade även projektering av nya trappor och gångbryggor, undertak och fast inredning såsom servicediskar mm. Stort krav på slitstarka material och hållbara lösningar då publik yta med mycket hårt slitage. Uppdraget utfört som underkonsult till Tema arkitektur med Mikael Höög som uppdragsansvarig arkitekt och i nära samarbete med Tema inredningsarkitekt, ljuskonsult och beställare.