T2 Arlanda

plats: Arlanda flygplats, Stockholm

beställare: Swedavia/Tema arkitekter

uppdrag: programskiss till bygghandling för ombyggnad av terminal 2

status: färdigställt