Villa B

plats: ej bestämd

beställare: Svenska betongföreningen

kategori: utvecklingsprojekt passivhusvilla i betong

uppdrag: skiss, workshops, föreläsningar, utställningar, systemhandling

status:

Villa B är ett passivhus framtaget som ett byggkoncept och ett exempel på användning av Produkt Kärnan. En betongvilla i två plan med en total boyta på 188 kvm. Huset är designat för en fiktiv tomt på ca 500 kvm belägen i ett tättbebyggt område med ett tredimensionellt utnyttjande av tomten. Den fiktiva beställaren representerar den miljömedvetna familjen i det föränderliga hushållet, som eftersträvar flexibilitet och som önskar en villa som är lätt att förvalta och har låga driftskostnader.

Villa B´s formkoncept utgörs av en samlad kropp, som består av en bostadsvolym med anslutande terrasser och uterum. Ett vindfång i två plan fungerar som klimatsluss mellan entré respektive terrass och uppvärmd bostadsyta. Vindfånget fungerar även som vädringsbalkong (vid uthyrning av ett våningsplan även som utvändig kommunikation till separat entré på ovanvåningen). Villans form utgår ifrån en strävan efter kostnads- och energieffektivitet.

Villan är utvecklad som en tredimensionell del av tomten med uteplatser av varierande karaktär och grad av privathet. På terrasserna med sedumtak har man utsikt och är skyddad från insyn från grannar och gata av omgivande trädkronor.