VILLA W

Beställare: Privat

Ort: Marsviken, Nyköping

Uppdragsansvarig: Katarina Wahlström, ansvarig/handläggande arkitekt

Omfattning: Nybyggnad av villa Skiss, Bygglov (beviljat)

År: 2018 –