Villa N

plats: Lidingö

beställare: privat

uppdrag: skiss, bygglov och projektering för om- och tillbyggnad av villa

status: etapp 1 klar 2014 ombyggnad av vindsplan